Hvala Vam što ste posjetili našu internet stranicu “lombardija.com”. Vaš pristup, kao i korištenje naše internet stranice podliježu ovim uslovima korištenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korištenjem internetske stranice, prihvatate bez ograničenja ove uslove korištenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove bez ograničenja, molimo Vas da napustite našu internet stranicu.

Vlasništvo sadržaja

Internet stranica i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijali i ostali materijali na ovoj internet stranici postavljeni su uz dozvolu vlasnika ili ovlaštenog nosioca prava. Korištenje sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korištenja, bez pisane dozvole vlasnika sadržaja je strogo zabranjeno. Autor će zaštititi svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava u najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba internet stranice

Sadržaj internet stranice može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promjene na internet stranici se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obavještenja. Autor se ne obavezuje da redovno ažurira podatke na ovoj internet stranici. Autor, takođe ne garantuje da će internet stranica funkcionisati bez prekida ili greške, da će nedostaci biti blagovremeno otklonjeni ili da je internet stranica kompatibilna sa Vašim hardverom ili softverom.

Izuzeće od odgovornosti

Internet stranicu koristite isključivo na vlastitu odgovornost. Autor nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane u toku korištenja internet stranice.

Linkovi stranice trećih lica

Internet stranica može sadržavati linkove drugih internet stranica čiji vlasnik ili korisnik nije autor. Takvi linkovi su obezbjeđeni isključivo da bi Vam pružili što više informacija. Autor ne kontrološe i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbjednosti ovih internet stranica. Ukoliko uspostavite vezu sa internetskim stranicama preko linka sa naše stranice to činite na sopstvenu odgovornost.

Izmjena uslova korištenja

Autor može u svakom momentu izmjeniti navedene uslove korištenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automacki biti obavezani novim uslovima korištenja sadržajima u izmjenama, te bi iz tog razloga trebali da periodično posjetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korištenja.

Politika privatnosti

Autor čuva privatnosti svih posjetitelja ove internet stranice i štiti lične podatke posjetioca internet stranice. Molimo Vas, da pažljivo pročitate politiku privatnosti koja slijedi kako biste upotpuno shvatili kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

Vaše informacije kojima raspolažemo

Omogućili smo Vam pristup intetnet stranici bez otkrivanja bilo kakvih informacija o sebi. Naš server registruje imena domena, a ne e-mail adrese posjetioca. U određenim segmentima ove internet stranice tražimo lične podatke o Vama kako bismo Vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvjesnih informacija koje zatražite. Ovo činimo putem online formulara i e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona ili e-mail. Od Vas nikada nećemo tražiti dodatne podatke koji nisu neophodni da biste dobili uslugu koju očekujete.

Upotreba prikupljenih podataka

Podatke o imenima domena ne koristimo kako bismo Vas lično indentifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija izmjerili broj posjetioca na internet stranici, prosječno vrijeme provedeno na internet stranici, pregledane stranice i slično. Sve informacije koristimo da bismo isključivo izmjerili frekvenciju prosjećivanja naše internet stranice i unaprijedili njen sadržaj.

Otkrivanje informacija

Sve informacije kojima raspolažemo vezano za Vas čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši saradnici, državni organi, pravni slijedbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhu navedene u politici ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje.

Maloljetni korisnici

Preporučujemo svim roditeljima i starateljima da nauče svoju djecu sigurnom i odgovornom upravljanju njihovim ličnim podacima dok koriste internet stranice. Nećemo svjesno prikupljati lične podatke od maloljetnika ili ih prenositi ili otkrivati trećim licima bez njihovog dopuštenja.

Druge internet stranice

Naša internet stranica može sadržavati linkove za druge internet stranice koje nisu pod našom kontrolom. Ukoliko pristupite drugim internet stranicama koristeći date linkove, operateri ovih internet stranica mogu tražiti podatke od Vas koje koristiti u skladu sa svojim politikom zaštite privatnosti, koja se može razlikovati od naše.

Upotreba kolačića

Kolačići predstavljaju neprimjetne dokumente koji se privremeno pohranjuju na Vaš pretraživač i omogućavaju našoj stranici indetificiranje Vašeg računara kada slijedeći put posjetite stranicu. Svrha kolačića je isključivo namjenjena za prikupljanje podataka o korištenju naše internet stranice.